Du kan beställa en bild som ett vykort eller A4-tryck. Begränsad upplaga, kontakta mig för prisuppgift.
Om Du känner för att läsa om hur jag ser mina bilder, klicka här så får Du bildbeskrivningar från mina inre ögon:

Being in forest light
Förförd bakom ljuset

Denna bild är tonsatt så bilden och musikstycket blir ett konstverk tillsammans.

Have the bells chimbed yet
Har klockorna ringt än?
Cloudias painting
Molningen
Where the words cease up
Där orden tar slut
Have the bells stopped ringing
Har klockorna slutat ringa?
Insights into Aquarellas mind
Inblick i Akvarellas sinne
Talar du grönska?
Grönskans barn
Grönskans barn
Akvarellas drömljus
Akvarellas drömljus
The springs of enchantment
Trolskhetens källor
The sky is blossoming
Blomstermoln
Aquarellas longing
Akvarellas längtan
Aquarellas hiding place
Akvarellas skogsvila
Beyond human gaze
Bortom människoblick
Solvarma tårar
Utsikt väcker insikt
I am wildly grown
Jag är vildvuxen
Playful peace
Lekfrid
Ancient fot prints
Urspår
Mossy roof
Med mossa på taket
The scent of the world beyond
Sagodoft

Denna bild är tonsatt så bilden och musikstycket blir ett konstverk tillsammans.

The wandering pixie willage
Den vandrande pysslingbyn
Living in a fairy tale light
Tänk att bo i ett sagoljus
Rejoice in the rain before it has fallen
Gläds åt regnet innan det fallit
Isadoras memorial tree
Isadoras minnesträd